ARALIK AYI BESİ MALİYETİ


    DANA KARKAS BESİ ÜRETİM MALİYETİ FİZİBİLİTESİ

                                        ( ARALIK 2017)

 

FİZİBİLİTE NOTLARI

 

-Aralık 2017 de besiye giren danalar İthal (Güney Amerika  ve Avrupa Etçi Irk) ve Yerli menşeli (Ege-Marmara Holstein Sütçü ırk) lar olarak incelenmiştir.

 

-İthal hayvan alım fiyatları Et süt kurumu ilgili ay satış fiyatlarının , Merkez Bankası ortalama döviz kurları üzerinden hesap edilmiştir.

 

-Günlük canlı ağırlık artışı, besi süresi, günlük yem ihtiyaçları , karkas randımanı gibi sektörde genel kabul görmüş , gerçekleştirilebilir ve besi sürecinde hedef olması gereken öngörülerdir.

 

-Yem rasyonu besideki ortalama canlı ağırlık ve günlük hedeflenen agırlık artışına uygun  bilimsel verilere dayanmaktadır.(Detayları tablo sonunda verilmiştir)

 

-Yem hammadde fiyatlarının tespitinde; muhtelif bölgelerdeki ticaret borsası aylık bülten fiyatları ve yem sanayicileri birliği fiyatları ortalaması alınmıştır.


ÖZET le ARALIK 2017  fiyatları ile besiye alınan İthal menşeli/ Etçi ırk besi danalarının AĞUSTOS 2018 de besi sonu karkas kg üretim maliyetlerinin 23, -24,1 TL , yerli-sütçü/ ırk karkas maliyetlerinin ise 25,8 TL seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

 

BESİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

15 - Ara- 17
MENŞEİ İTHAL İTHAL YERLİ
BÖLGE G.AMERİKA AVRUPA EGE-MARMARA

BESİ IRKI

ETÇİ ETÇİ HOLSTEİN
BESİ GİRİŞ CANLI KG 270 270 270
BESİ DANASI SATIN ALMA FİYATI 3,75 USD 3,75 EUR 15,00 TL
AYLIK ORTALAMA DÖVİZ KURU 3,84 4,55 1
BESİ DANASI SATIN ALMA FİYATI - TL 14,40 17,06 15,00
GÜNLÜK CANLI AG. ARTIŞI 1,17 1,22 1,07
BESİ SÜRESİ - GÜN 240 240 240
BESİDEKİ ORT. CANLI AĞIRLIK 410 416 398
ACİL KESİM ORANI %2,4 %2,8 %5,4

BESLEME VERİLERİ

KURU MADDE YEM İHTİYACI %2,4 %2,5 %2,2
GÜNLÜK KURU MADDE YEM TÜKETİMİ - KG 9,85 10,41 8,76

1KG CA İÇİN YEM TÜKETİMİ - KG

8,42 8,53 8,19
KURU MADDE YEM FİYATI - TL/KG 0,96 0,96 0,96
GÜNLÜK YEM MALİYETİ - TL/ADET 9,47 10,01 8,43
1KG CA KAZANCI İÇİN YEM MALİYETİ - TL 8,09 8,20 7,88
GÜNLÜK İŞÇİLİK - YÖNETİM GİDERİ - TL 3,0 3,0 3,0

BESİ ÜRETİM MALİYETİ AÇILIMI ( TL / BAŞ )

HAYVAN ALIMI 3888 4607 4050
YEM GİDERİ 2273 2402 2023

YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ

720 720 720
TEDAVİ GİDERİ 40 50 60
FAİZ GİDERİ 121 127 112
ACİL KESİM KAYIP GİDERİ 42 58 98
TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ 7206 8091 7175
BESİ SONU DEĞERLENDİRME

ÜLKE ORTALAMASI

BESİ SONU CANLI KG 551 563 527 535
BESİ SONU CANLI MALİYET 13,1 14,4 13,6 13,6

KARKAS RANDIMANI

54,0% 57,0% 53,0% 53,5%
KARKAS KG 297 321 279 287
BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ 24,2 25,2 25,7 25,3
İç Üretimdeki Oranı 22% 8% 70%  
BESİDEN ÇIKIŞ TARİHİ 12 -Ağu-18 12-Ağu-18 12-Ağu-18  
Önceki Aya Göre Maliyet Değişimi % 5,3% 4,7% 0,8% -0,6%

BESİ ORTALAMA GÜNLÜK BESİ RASYONU

  Fiyat Kuru Madde % Miktar ( Kg ) Tutar
Besi Yemi 1,00 84,0% 2,5 2,50
Yemlik Arpa 0,90 90,0% 4,9 4,39

Buğday Kepeği

0,71 89,0% 0,5 0,35
Ayçiçek Toh. Küspesi 0,74 91,0% 0,7 0,48
Mısır Silajı 0,19 30,0% 3,0 0,58
Buğday Samanı 0,70 92,0% 1,0 0,70
Toplam 0,72   12,6 9,01
Ort. Kuru Madde   9,4 0,96

 

Yem- Hammadde Fiyat Tespit Kaynakları
Hammadde Yem Bir Konya TB İzmir TB G.Antep TB Ort.
Besi Yemi 1,00       1,00
Yemlik Arpa 0,94 0,83 0,92   0,90

Buğday Kepeği

0,73 0,70 0,69   0,71
Ayçiçek Toh. Küspesi 0,68   0,68   0,74
Mısır Silajı   0,18 0,22 0,85 0,19
Buğday Samanı     0,70 0,18 0,70