UKON Yönetim Kurulunda Ele Alınan Sektörel Konular 24 Kasım 25 Aralık 2017


Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin 29 Eylül 2017 tarihinde düzenlediği Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulunda sektöre ilişkin ele alınan konuların, sorunların ve çözüm önerilerinin her ay düzenli olarak kamuoyu ve Bakanlık ile yazılı olarak paylaşılması kararı alınmıştır.

Bu kapsamda 24 Kasım ve 25 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantılarının tutanakları aşağıda sunulmuştur. 

 

ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GÜNDEM VE KARARLARI

24 KASIM 2017 - ANKARA

 

24 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Konsey Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda sektörle ilgili ele alınan konular ve çözüm önerileri aşağıda sunulmuştur.

  1. Ülkemizde yağışların az olması dolayısı ile büyükbaş hayvancılığın gelişemeyeceği söylemleri karşısında Avustralya gibi çölde üretim yapan ülkeleri incelenmelidir. Meraların kullanılmaması ve kullanmak isteyen üreticilerin de yaşadığı zorluklar nedeni ile atıl kalan meralarda kuruyan otların maliyeti milyarları bulmaktadır. Bu sebeple mera anlayışını değiştirerek, mera kanununda yapılacak değişiklikler ile uygulamada yaşanan engellerin mevzuat değişimi ile aşılması sağlanmalıdır. Meraların yol elektrik ve su gibi alt yapı ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması, meraların kiralanmasında bölge sakinleri ile bir mutabakat sağlanması hususunda çalışma yapılması ve meralara özel güvenlik tedbirlerinin alınmasının olumlu olacağı düşünülmektedir.
  2. Besi işletmelerindeki mevcut kapasite oranları halen düşük olmakla birlikte kapasitelerde yükseliş olduğu görülmektedir. Besi işletmelerinde ölçeğin büyümesi ile maliyet artmaktadır. Bu durum karşısında işletmelerin kendi kapasitelerini sürdürülebilir ölçekte tutarak ahırlarına yılda 2 kere besi hayvanı yetiştirmeleri halinde optimum ölçek ile maliyetlerini düşürecek ve sürdürülebilir üretim yapma imkanına kavuşacaklardır.
  3. Hayvancılığa verilen teşviklerin miktarı ve toplam desteklemeler içerisinde verilen payları senelere göre değişmekle birlikte geneli itibarı ile artış göstermektedir. Ancak bu desteklerin etki analizlerinin yapılarak etkilerinin ölçülmesi ve ayrıca verilen teşviklerin ihtisaslaşması sağlanmalıdır.

 

  1. Hayvan hastalıkları ve buzağı ölümleri Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu sorunun tespiti ve azaltılmasına dönük olarak yürütülen çalışmalar bulunmakta olup ülkemizde de çalışmaların hızlandığı görülmektedir. Özellikle buzağı bakımı konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Konseyimiz Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmaları olumlu bulmakta ve desteklemektedir.

 

 

 

ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GÜNDEM VE KARARLARI

25 ARALIK 2017 - ANKARA

 

25 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da Konsey Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda sektörle ilgili ele alınan konular ve çözüm önerileri aşağıda sunulmuştur.

 

  1. Kapalı sistem hayvancılığın işletme maliyetleri, hayvanların sağlık sorunları ve bu gibi nedenlerle besi maliyetlerini yükseltmektedir. O nedenle Avrupa ve diğer gelişme ülke örneklerini göz önüne alarak mera hayvancılığımızı geliştirmek ve açık sistem hayvancılığı desteklemeliyiz.
  2. Son dönemde gündemde sıkça yer alan buzağı ölümleri konusu yanında dişi hayvan başına alınan yavru sayısının yetersizliği de önemli bir konu olarak görülmektedir. Dişi hayvanların verimlilik süresinin uzatılarak,  doğurganlık sürelerini artırıcı önlemler alınması gerekmektedir. Ayrıca doğum aralıklarının olması gereken süreye çekilebilmesi halinde verimde kayıplar önlenebilecektir.