Dana Karkas Besi Üretim Maliyeti Fizibilitesi - MART 2021


DANA KARKAS BESİ ÜRETİM MALİYETİ FİZİBİLİTESİ ( MART 2021)

FİZİBİLİTE NOTLARI

-MART 2021de besiye giren danalar İthal (Güney Amerika ve Avrupa Etçi Irk) ve Yerli menşeli (Kars Etçi Irk / Ege-Marmara Holstein Sütçü ) ırklar olarak incelenmiştir.

-İthal hayvan alım fiyatları Merkez Bankası ortalama döviz kurları üzerinden hesap edilmiştir.

-Günlük canlı ağırlık artışı, besi süresi, günlük yem ihtiyaçları, karkas randımanı gibi sektörde genel kabul görmüş, gerçekleştirilebilir ve besi sürecinde hedef olması gereken öngörülerdir.

-Yem rasyonu besideki ortalama canlı ağırlık ve günlük hedeflenen ağırlık artışına uygun bilimsel verilere dayanmaktadır.(Detayları tablo sonunda verilmiştir)

-Yem hammadde fiyatlarının tespitinde; muhtelif bölgelerdeki ticaret borsası aylık bülten fiyatları ve yem sanayicileri birliği fiyatları ortalaması alınmıştır.

ÖZETLE; MART 2021 fiyatları ile besiye alınan İthal menşeli/ Etçi ırk besi danalarının KASIM 2021 de besi sonu karkas kg üretim maliyetleri BEŞ AYRI İŞLETME ÖLÇEĞİ İÇİN aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir.

                                       

 

                                         EAOR Enflasyondan arındırma oranı

                                                      KSF Kayıpsız satış fiyatı

 

 

5 Farklı Ölçekte İşletme Maliyetine Ulaşmak için Tıklayınız....