2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar


2017 Yılı Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar için Tıklayınız.


2017 YILI HAYVANCILIK VE YEM DESTEKLEMELERİ BİLGİ  NOTU

 

Yem Bitkileri Destekleri:

·         Türkiye Tarım havzaları destekleme Modeline göre Destekleme Kararnamesi içerisinde belirtilen havzalarda ÇKS kaydı olan arazilerde kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri eken üreticilere, çok yıllık yem bitkilerinden yapay çayır mera ve yonca için 4 yıl, korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen destekleme ödemesi yapılır.

 

Yem Bitkileri Üretim Desteği

TL/Da/Yıl

 

 

 

1

Yonca (kuru)

40 TL

2

Yonca (sulu)

60 TL

3

Tek Yıllıklar, Sılajlık Tek Yıllıklar, Sılajlık Mısır (kuru)

40 TL

4

Yapay Çayır Mera

60 TL

5

Silajlık Mısır (Sulu)

90 TL

 

·         Yer altı suyu seviyesinin azaldığı veya su kısıtı olduğu Bakanlıkça tespit edilen havzalarda 2017 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave %50 destek ödenir.

Hayvancılık Destekleri:

·         Buzağı/ Manda / Malak Desteği Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL.,  malaklara 150 TL.,  Soy Kütüğüne kayıtlı Buzağılara 500 TL. Malaklara ise 400 TL.ödeme yapılır.

·         Yurtiçinde üretilen ve döl kontrolü projesi kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağıları ile Bakanlıktan izinli olarak üretilen embriyodan buzağılara ilave 50 TL destek verilmektedir.

·         Anaç Mandalara 250 TL., Soy Kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400TL. ödeme yapılır

Buzağı / Manda / Malak Desteği

TL/Baş

1

4 Ay ve Üzeri Buzağı

350 TL

2

Soy Kütüğü

500 TL

3

Döl Kontrolü / Embriyo

İlave 500 TL

4

Yetiştirici Bölgesi İlleri

İlave 200 TL

5

Anaç Manda

250 TL

6

Manda Soy Kütüğü

400 TL

7

Malak

150 TL

8

Malak Soy kütüğü

400 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde (Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Şırnak, Tunceli, Van ve Yozgat) buzağı ve malaklara 200 TL. ilave destek ödenir.

·         Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine üye hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 25 TL/baş, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta  anaç tiftik keçilerine ilave 20 TL ödeme yapılır.

·         Çoban İstihdamı desteği 250 ve üzeri küçükbaş (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5.000 TL olarak ödenir.

·         Hastalıktan ari işletme desteği Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 400 TL. olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

·         Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave olarak hayvan başına 60 TL. ödeme yapılır.

·         Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara  Şap aşısı için Büyükbaş 1 TL/Baş, Küçükbaş 0,50 TL/Baş, Brucellosis aşısı için Büyükbaş 2 TL/Baş, Küçükbaş 0,50 TL/Baş, Sığırların Nodüler Ekzantemi (Büyükbaş) 1 TL/Baş ve Küpe Uygulama Desteği 1 TL/Baş olarak uygulanır.

·         Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan başına Büyükbaş hayvan atıkları için 600 TL. Küçükbaş hayvan atıkları için 125 TL. olarak uygulanmaktadır.

·         Üretmiş olduğu çiğ sütü 17/10/2011 tarihli Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine  Dair Yönetmelik kapsamındaki  süt işleme tesislerine satan ve bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere manda koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

·         Üretmiş olduğu çiğ sütü üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden faydalandırılır.

·         Süt kalitesinin desteklenmesi amacıyla süt içeriğinin tespiti analizine Bakanlıkça belirlenecek birim ve fiyat üzerinden ödeme yapılır.