Temmuz Ayı Besi Maliyeti


    DANA KARKAS BESİ ÜRETİM MALİYETİ FİZİBİLİTESİ

                                        (Temmuz 2017)


FİZİBİLİTE NOTLARI


-Temmuz 2017 de besiye giren danalar İthal (Güney Amerika  ve Avrupa Etçi Irk) ve Yerli menşeli (Ege-Marmara Holstein Sütçü ırk) lar olarak incelenmiştir.-İthal hayvan alım fiyatları Et süt kurumu ilgili ay satış fiyatlarının , Merkez Bankası ortalama döviz kurları üzerinden hesap edilmiştir.-Günlük canlı ağırlık artışı, besi süresi, günlük yem ihtiyaçları , karkas randımanı gibi sektörde genel kabul görmüş , gerçekleştirilebilir ve besi sürecinde hedef olması gereken öngörülerdir.-Yem rasyonu besideki ortalama canlı ağırlık ve günlük hedeflenen agırlık artışına uygun  bilimsel verilere dayanmaktadır.(Detayları tablo sonunda verilmiştir)-Yem hammadde fiyatlarının tespitinde; muhtelif bölgelerdeki ticaret borsası aylık bülten fiyatları ve yem sanayicileri birliği fiyatları ortalaması alınmıştır.


ÖZET le Temmuz 2017  fiyatları ile besiye alınan İthal menşeli/ Etçi ırk besi danalarının MART 2017 de besi sonu karkas kg üretim maliyetlerinin 23,1-23,7 Tl , yerli-sütçü/ ırk karkas maliyetlerinin ise 25,8 Tl seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.


BESİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

15 - TEM - 17
MENŞEİİTHALİTHALYERLİ
BÖLGEG.AMERİKAAVRUPAEGE-MARMARA

BESİ IRKI

ETÇİETÇİHOLSTEİN
BESİ GİRİŞ CANLI KG270270270
BESİ DANASI SATIN ALMA FİYATI4,00 USD4,00 EUR16,00 TL
AYLIK ORTALAMA DÖVİZ KURU3,564,11
BESİ DANASI SATIN ALMA FİYATI - TL14,2416,4016,00
GÜNLÜK CANLI AG. ARTIŞI1,171,221,07
BESİ SÜRESİ - GÜN240240240
BESİDEKİ ORT. CANLI AĞIRLIK410416398
ACİL KESİM ORANI%2,4%2,8%5,8

BESLEME VERİLERİ

KURU MADDE YEM İHTİYACI%2,4%2,5%2,2
GÜNLÜK KURU MADDE YEM TÜKETİMİ - KG9,8510,418,76

1KG CA İÇİN YEM TÜKETİMİ - KG

8,428,538,19
KURU MADDE YEM FİYATI - TL/KG0,850,850,85
GÜNLÜK YEM MALİYETİ - TL/ADET8,398,877,47
1KG CA KAZANCI İÇİN YEM MALİYETİ - TL7,177,276,98
GÜNLÜK İŞÇİLİK - YÖNETİM GİDERİ - TL3,03,03,0

BESİ ÜRETİM MALİYETİ AÇILIMI ( TL / BAŞ )

HAYVAN ALIMI384544284320
YEM GİDERİ201421281792

YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ

720720720
TEDAVİ GİDERİ405060
FAİZ GİDERİ111116103
ACİL KESİM KAYIP GİDERİ4256113
TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ688276147210
BESİ SONU DEĞERLENDİRME

ÜLKE ORTALAMASI

BESİ SONU CANLI KG551563527534
BESİ SONU CANLI MALİYET12,513,513,713,5

KARKAS RANDIMANI

54,0%57,0%53,0%53,5%
KARKAS KG297321279286
BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ23,123,725,825,2
İç Üretimdeki Oranı17%8%75%
BESİDEN ÇIKIŞ TARİHİ12 -Mar-1812-Mar-1812-Mar-18
Önceki Aya Göre Maliyet Değişimi %-0,7%0,6%-1,4%-1,2%

BESİ ORTALAMA GÜNLÜK BESİ RASYONU


FiyatKuru Madde %Miktar ( Kg )Tutar
Besi Yemi0,9084,0%2,52,25
Yemlik Arpa0,8590,0%4,94,18

Buğday Kepeği

0,5689,0%0,50,28
Ayçiçek Toh. Küspesi0,7191,0%0,70,46
Mısır Silajı0,1530,0%3,00,46
Buğday Samanı0,3592,0%1,00,35
Toplam0,64
12,67,98
Ort. Kuru Madde
9,40,85


Yem- Hammadde Fiyat Tespit Kaynakları
HammaddeYem BirKonya TBİzmir TBG.Antep TBOrt.
Besi Yemi0,90


0,90
Yemlik Arpa0,860,800,90
0,85

Buğday Kepeği

0,660,530,550,510,56
Ayçiçek Toh. Küspesi0,61
0,770,750,71
Mısır Silajı
0,130,160,170,15
Buğday Samanı

0,520,170,35