UKON- Yönetim Kurulu Üyeleri Sektör Ziyaretleri - 30.Mart.2022


UKON Yönetim Kurulu Toplantısı 30.03.2022 tarihinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuz Yönetim Kurulu toplantısının ardından, sektörle ilişkili Kurumları ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret programda sırasıyla;

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Sn. Salih Çelik,

 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Sn. Mustafa Kayhan ve akabinde,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal ziyaret edilmiştir.

Gün sonunda da Yönetim Kurulumuz Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği Ziyaretlerde;

Hayvancılık Genel Müdürü Sn. Salih Çelik ile sektörümüzdeki son gelişmeler değerlendirilmiş, bilgi alış verişinde bulunulmuştur.  

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Sn. Mustafa Kayhan ve Heyeti ile sektörel ortak işbirliği konuları gündeme getirilmiş, mevcut sorunların çözümüne ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal’ a Kurumlarının sektörümüze verdiği destekler için teşekkür edilerek, bu desteklerin önemi dile getirilmiş ve bu desteklerin arttırılarak devam etmesi yönünde temennide bulunulmuştur.

 

Yönetim Kurulumuzu kabul eden Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Prof. Dr. Vahit Kirişci ile yapılan görüşmede ise; 

Sektör ile ilgili temel sorunlar ve bunların çözümüne yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Görüşmede ayrıca, Sayın Bakanımız tarafından hayvancılığımız ile ilgili köklü çözüm yöntemlerinin ortaya konulması için daha sıkı bir işbirliği yapılması ve gayret gösterilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.