Hakkımızda

Vizyonumuz:

Türkiye Cumhuriyeti’nin, hayvancılık sektöründe kalkınmış, bölgesinde AB kriterlerinde, güvenilir kırmızı et ve et ürünleri üreten, ürettiğini tüketen ve ihraç eden bir ülke olmasını sağlamaktır.
 

Misyonumuz:

Kamu ve özel sektör işbirliği içerisinde, sektörün gelişmesine, üreticinin desteklenmesine, piyasada fiyat istikrarının sağlanmasına ve tüketicilerin daha kaliteli, sağlıklı ve güvenilir kırmızı et ve et ürünleri tüketmesine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır.
 

Amaçlarımız:

Kişi başına düşen yıllık kırmızı et tüketiminin gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltilmesine destek vermek,

Karkas et veriminin gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmesine katkı sağlamak,

Kırmızı et ve et ürünlerinin ihracat içerisindeki payının Türkiye’nin genel ihracatının %1’ine ulaştırılmasına katkı vermek,

Kombine ırkların ülke genelinde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,

Bakanlık ile işbirliği içerisinde üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürecek projeleri hayata geçirmek,

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların karkaslarının sınıflandırılması sisteminin hayata geçirilmesine katkı sağlamak.


Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Listesi

Ahmet HACIİNCE - Yönetim Kurulu Başkanı

Fazlı YALÇINDAĞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa Kemal ÇAKIRCA - Yönetim Kurulu Muhasip Üye

Sanayici Alt Grubu

Ahmet HACIİNCE - Ömer Gökhan TUNCER - Mustafa Oytun ALTUNORDU 

Üretici Alt Grubu

Mustafa Kemal ÇAKIRCA - Nuri KAHYA - Osman CİVİL

Kamu Alt Grubu

Ramazan KOÇAK - Dr. Özhan TÜRKYILMAZ - Mustafa Sami CÜCELOĞLU

Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu

Fazlı YALÇINDAĞ - Dr. Erhan AKÇAY - Ergün KILIÇ
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Listesi

Ahmet HACIİNCE - Yönetim Kurulu Başkanı

Fazlı YALÇINDAĞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özer TÜRER - Yönetim Kurulu Muhasip Üye

Sanayici Alt Grubu

Ahmet HACIİNCE - Ömer Gökhan TUNCER - Cüneyt GÜLEÇ 

Üretici Alt Grubu

Özer TÜRER - Emre VURAL - Osman CİVİL

Kamu Alt Grubu

Ramazan KOÇAK - Dr. Özhan TÜRKYILMAZ - Ethem KALIN

Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu

Fazlı YALÇINDAĞ - Dr. Erhan AKÇAY - Ergün KILIÇ


Mehmet Erkan ÖZEFE 
Denetleme Kurulu Üyesi
 
Nihat Çelik 
Denetleme Kurulu Üyesi
 
Kemal Zeki TAYDAŞ 
Denetleme Kurulu Üyesi
 
Cemal YILDIZELİ 
Denetleme Kurulu Üyesi