ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ GENEL KURUL İLANI


ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ

 

GENEL KURUL İLANI

 

 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi V. Olağan Genel Kurulu 30.11.2022 Çarşamba günü Saat: 10:00’da Ulusal Kırmızı Et Konseyi Toplantı Salonunda ( Mustafa Kemal Mah. 2127. Cad. 34/7 Manolya Apt. Çankaya/Ankara) aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılacaktır.

Yeter sayının sağlanamaması halinde toplantı 07.12.2022 Çarşamba günü Saat: 10:00 da, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu,  Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir yolu) 9.km Lodumlu Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantıda hazır bulunmaları önemle rica olunur.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi  Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

 

 1. Genel Kurul Kayıt işlemleri

 2. Açılış

 3. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması

 4. Divanın seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması

 5. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

 6. Divanın gündeminin onaylatılması,

 7. Protokol Konuşmaları

 8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Gelir Gider Hesaplarının Okunması ve Görüşülmesi

 9. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

 10. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir Gider Hesapları ve Denetim Kurulu Raporunun Ayrı Ayrı İbrası

 11. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması

 12. Yönetmeliğin 12nci maddesine istinaden Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karar verilmesi

 13. Yönetim Kurulu Seçimi (Asil ve Yedek)

 14. Denetleme Kurulu Seçimi (Asil ve Yedek)

 15. Dilek ve Temenniler ve Kapanış