Dana Karkas Besi Üretim Maliyeti Fizibilitesi - Nisan 2023


DANA KARKAS BESİ ÜRETİM MALİYETİ

FİZİBİLİTESİ ( NİSAN 2023)

 

FİZİBİLİTE NOTLARI

Nisan 2023 de besiye giren danalar İthal (Güney Amerika  ve Avrupa Etçi Irk) ve Yerli menşeli (Kars Etçi Irk / Ege-Marmara Holstein Sütçü ırk) lar olarak incelenmiştir.

-İthal hayvan alım fiyatları Merkez Bankası ortalama döviz kurları üzerinden hesap edilmiştir.

-Günlük canlı ağırlık artışı, besi süresi, günlük yem ihtiyaçları , karkas randımanı gibi sektörde genel kabul görmüş , gerçekleştirilebilir ve besi sürecinde hedef olması gereken öngörülerdir.

-Yem rasyonu besideki ortalama canlı ağırlık ve günlük hedeflenen agırlık artışına uygun  bilimsel verilere dayanmaktadır.(Detayları tablo sonunda verilmiştir)

-Yem hammadde fiyatlarının tespitinde; muhtelif bölgelerdeki ticaret borsası aylık bülten fiyatları ve yem sanayicileri birliği fiyatları ortalaması alınmıştır.

ÖZETLE; NİSAN 2023 fiyatları ile besiye alınan İthal menşeli/ Etçi ırk besi danalarının  ARALIK 2023 de besi sonu karkas kg üretim maliyetleri BEŞ AYRI İŞLETME ÖLÇEĞİ İÇİN aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir.


 

EAOR - Enflasyondan arındırma oranı

KSF - Kayıpsız satış fiyatı

5 Farklı Ölçekte İşletme Maliyetine Ulaşmak için Tıklayınız....