Dana Karkas Besi Üretim Maliyeti Fizibilitesi - Ağustos 2023


DANA KARKAS BESİ ÜRETİM MALİYETİ

FİZİBİLİTESİ ( AĞUSTOS 2023)

FİZİBİLİTE NOTLARI

- Ağustos 2023 de besiye giren danalar İthal (Güney Amerika  ve Avrupa Etçi Irk) ve Yerli menşeli (Kars Etçi Irk / Ege-Marmara Holstein Sütçü ırk) lar olarak incelenmiştir.

-İthal hayvan alım fiyatları Merkez Bankası ortalama döviz kurları üzerinden hesap edilmiştir.

-Günlük canlı ağırlık artışı, besi süresi, günlük yem ihtiyaçları, karkas randımanı gibi sektörde genel kabul görmüş , gerçekleştirilebilir ve besi sürecinde hedef olması gereken öngörülerdir.

-Yem rasyonu besideki ortalama canlı ağırlık ve günlük hedeflenen ağırlık artışına uygun  bilimsel verilere dayanmaktadır.(Detayları tablo sonunda verilmiştir)

-Yem hammadde fiyatlarının tespitinde; muhtelif bölgelerdeki ticaret borsası aylık bülten fiyatları ve yem sanayicileri birliği fiyatları ortalaması alınmıştır.

ÖZETLE; Ağustos 2023 fiyatları ile besiye alınan İthal menşeli/ Etçi ırk besi danalarının  Nisan 2024 de besi sonu karkas kg üretim maliyetleri BEŞ AYRI İŞLETME ÖLÇEĞİ İÇİN aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir.

 

EAOR Enflasyondan arındırma oranı

KSF Kayıpsız satış fiyatı

5 Farklı Ölçekte İşletme Maliyetine Ulaşmak için Tıklayınız....