Bölgeler itibarı ile Haftalık Dana ve Kuzu Yağsız Kesim Fiyatları (18.1.2018)
Ege Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 26.80 ₺ | Kuzu 36.00 ₺
Dana 26.37 ₺ | Kuzu 30.50 ₺
Akdeniz Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 26.00 ₺ | Kuzu 35.00 ₺
Dana 25.88 ₺ | Kuzu 30.00 ₺
Marmara Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 26.68 ₺ | Kuzu 38.17 ₺
Dana 26.58 ₺ | Kuzu 37.07 ₺
İç Anadolu Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 26.69 ₺ | Kuzu 33.67 ₺
Dana 26.45 ₺ | Kuzu 30.29 ₺
Doğu Anadolu Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 26.50 ₺ | Kuzu 30.00 ₺
Dana 26.00 ₺ | Kuzu 27.50 ₺
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 26.25 ₺ | Kuzu 33.00 ₺
Dana 26.00 ₺ | Kuzu 30.00 ₺
Karadeniz Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 27.33 | Kuzu 33.08 ₺
Dana 27.33 | Kuzu 33.08 ₺
Sektörel Haberler
Medya
   
Son Tweetler
Mevzuatlar

  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız...

  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız...

  Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar için tıklayınız...

  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılması Uyg.Esas. Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız...

  KKYD kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi Tebliği için tıklayınız...

  Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Uygulama Esasları Tebliğ Değişikliği için tıklayınız...

  İthalatta Gözetim Uygulaması Tebliğ Değişikliği 8 Eylül 2017 için tıklayınız...

  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği için tıklayınız...

  Besilik Sığır İthalatın Usul ve Esasları Hk. Talimat için tıklayınız...

  Besilik Sığır İthalatı Teknik Şartnamesi için tıklayınız...

  2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar için tıklayınız...

  Bazı Tarım Ürünleri İthalatı Tarife Kontenjan Kararı için tıklayınız...

  Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjan Kararı için tıklayınız...

  Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Kararı Değişikliği için tıklayınız...

  İthalatta Gözetim Uygulanması Tebliğ Değişikliği için tıklayınız...

  Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliği için tıklayınız...

  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ için tıklayınız...

  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar için tıklayınız...

  2017 Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ için tıklayınız...

  Diğer mevzuatlar için tıklayınız...

İstatistikler

  2017 - Ekim Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için tıklayınız...

  TÜİK Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Eylül 2017 için tıklayınız...

  TÜİK - Kümes Hayvancılığı Üretimi Eylül 2017 için tıklayınız...

  Kırmızı Et Üretim İstatistikleri Bilgi Notu - III. Çeyrek -Temmuz - Eylül, 2017 için tıklayınız...

  2017 - Eylül Ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için tıklayınız...

  2017 - Eylül Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi için tıklayınız...

  TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Ağustos 2017 için tıklayınız...

  Kümes Hayvancılığı Üretimi, Temmuz 2017 için tıklayınız...

  Süt ve Süt ürünleri Temmuz 2017 için tıklayınız...

  TÜİK Hayvansal Üretim İstatistikleri - Haziran Bilgi Notu için tıklayınız...

  2017 -Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için tıklayınız...

  TÜİK - Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Haziran 2017 için tıklayınız...

  Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 2017-II.Çeyrek için tıklayınız...

  2017 - Temmuz Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi için tıklayınız...

  2017 -Temmuz Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE ) Bilgi Notu için tıklayınız...

  Tüik - Nisan 2017 İşgücü İstatistikleri için tıklayınız...

  TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2017 için tıklayınız...

  TÜİK - Kümes Hayvancılığı Üretimi Mayıs 2017 için tıklayınız...

  TÜİK - Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Mayıs 2017 için tıklayınız...

  2017 - Haziran Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi için tıklayınız...

  2017 -Haziran Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Bilgi Notu için tıklayınız...

  TÜİK - Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, I. Çeyrek için tıklayınız...

  TÜİK Mayıs 2017 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi için tıklayınız...

  TÜİK - Kümes Hayvancılığı Üretimi Nisan 2017 için tıklayınız...

  TÜİK - Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Nisan 2017 için tıklayınız...

  TÜİK - Mart 2017 İşgücü İstatistikleri için tıklayınız...

  Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 2017-I.Çeyrek için tıklayınız...

  2017 - Mayıs Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi için tıklayınız...

  2017 -Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Bilgi Notu için tıklayınız...

  Diğer istatistikler için tıklayınız...

Etkinlikler

 01 Şubat - 04 Şubat 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı için tıklayınız...

 05 Eylül - 08 Eylül WorldFood İstanbul için tıklayınız...

 03 Mayıs - 04 Mayıs 6. Gıda Güvenliği Kongresi için tıklayınız...

 Diğer Etkinlikler

Raporlar

  UKON - KASIM AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  UKON Yönetim Kurulunda Ele Alınan Sektörel Konular için tıklayınız...

  UKON - EKİM AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  UKON - EYLÜL AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünümü - 06.10.2017 için tıklayınız...

  FAO Gıda Fiyat Endeksi – Et ve Süt Fiyatları Endeksleri Eylül 2017 Bilgi Notu için tıklayınız...

  TCMB - 2017 Yılı Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu için tıklayınız...

  Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020) için tıklayınız...

  Orta Vadeli Program (2018-2020) için tıklayınız...

  Hayvancılık Genel Müdürlüğü Ağustos 2017 Raporu için tıklayınız...

  UKON - AĞUSTOS AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  UKON - TEMMUZ AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  UKON - HAZİRAN AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  TCMB- 2017 Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri için tıklayınız...

  FAO Temmuz 2017 Gıda Endeksi için tıklayınız...

  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Haziran 2017 Raporu için tıklayınız...

  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ağustos 2017 Raporu için tıklayınız...

  UKON - MAYIS AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  TCMB - 2017 Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri için tıklayınız...

  Dünya Hububat Piyasası Mayıs Ayı Raporu için tıklayınız...

  Hayvancılık Genel Müdürlüğü Mayıs 2017 Raporu için tıklayınız...

  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mayıs 2017 Raporu için tıklayınız...

  TCMB - 2017 Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri için tıklayınız...

  UKON - NİSAN AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  Diğer raporlar için tıklayınız...