Bölgeler itibarı ile Haftalık Dana ve Kuzu Yağsız Kesim Fiyatları (14.9.2017)
Ege Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 28.18 ₺ | Kuzu 35.83 ₺
Dana 26.72 ₺ | Kuzu 29.42 ₺
Akdeniz Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 27.42 ₺ | Kuzu 36.50 ₺
Dana 26.51 ₺ | Kuzu 29.75 ₺
Marmara Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 27.81 ₺ | Kuzu 36.10 ₺
Dana 27.39 ₺ | Kuzu 35.10 ₺
İç Anadolu Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 26.82 ₺ | Kuzu 32.50 ₺
Dana 26.21 ₺ | Kuzu 30.63 ₺
Doğu Anadolu Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 28.00 ₺ | Kuzu 32.00 ₺
Dana 25.65 ₺ | Kuzu 27.50 ₺
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 27.50 ₺ | Kuzu 32.25 ₺
Dana 26.45 ₺ | Kuzu 29.88 ₺
Karadeniz Bölgesi
(Esk. Hariç) Dana 28.06 | Kuzu 34.67 ₺
Dana 28.06 | Kuzu 34.67 ₺
Medya
   
Son Tweetler
Mevzuatlar

  KKYD kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi Tebliği için tıklayınız...

  Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Uygulama Esasları Tebliğ Değişikliği için tıklayınız...

  İthalatta Gözetim Uygulaması Tebliğ Değişikliği 8 Eylül 2017 için tıklayınız...

  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği için tıklayınız...

  Besilik Sığır İthalatın Usul ve Esasları Hk. Talimat için tıklayınız...

  Besilik Sığır İthalatı Teknik Şartnamesi için tıklayınız...

  2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar için tıklayınız...

  Bazı Tarım Ürünleri İthalatı Tarife Kontenjan Kararı için tıklayınız...

  Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjan Kararı için tıklayınız...

  Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Kararı Değişikliği için tıklayınız...

  İthalatta Gözetim Uygulanması Tebliğ Değişikliği için tıklayınız...

  Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliği için tıklayınız...

  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ için tıklayınız...

  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar için tıklayınız...

  2017 Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ için tıklayınız...

  Diğer mevzuatlar için tıklayınız...

İstatistikler

  TÜİK Hayvansal Üretim İstatistikleri - Haziran Bilgi Notu için tıklayınız...

  2017 -Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için tıklayınız...

  TÜİK - Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Haziran 2017 için tıklayınız...

  Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 2017-II.Çeyrek için tıklayınız...

  2017 - Temmuz Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi için tıklayınız...

  2017 -Temmuz Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE ) Bilgi Notu için tıklayınız...

  Tüik - Nisan 2017 İşgücü İstatistikleri için tıklayınız...

  TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2017 için tıklayınız...

  TÜİK - Kümes Hayvancılığı Üretimi Mayıs 2017 için tıklayınız...

  TÜİK - Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Mayıs 2017 için tıklayınız...

  2017 - Haziran Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi için tıklayınız...

  2017 -Haziran Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Bilgi Notu için tıklayınız...

  TÜİK - Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, I. Çeyrek için tıklayınız...

  TÜİK Mayıs 2017 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi için tıklayınız...

  TÜİK - Kümes Hayvancılığı Üretimi Nisan 2017 için tıklayınız...

  TÜİK - Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Nisan 2017 için tıklayınız...

  TÜİK - Mart 2017 İşgücü İstatistikleri için tıklayınız...

  Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 2017-I.Çeyrek için tıklayınız...

  2017 - Mayıs Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi için tıklayınız...

  2017 -Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Bilgi Notu için tıklayınız...

  Diğer istatistikler için tıklayınız...

Etkinlikler

 04 Ekim - 06 Ekim SOMMET DE L'ELEVAGE için tıklayınız...

 Diğer Etkinlikler

Raporlar

  UKON - HAZİRAN AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  TCMB- 2017 Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri için tıklayınız...

  FAO Temmuz 2017 Gıda Endeksi için tıklayınız...

  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Haziran 2017 Raporu için tıklayınız...

  Hayvancılık Genel Müdürlüğü Haziran 2017 Raporu için tıklayınız...

  UKON - MAYIS AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  TCMB - 2017 Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri için tıklayınız...

  Dünya Hububat Piyasası Mayıs Ayı Raporu için tıklayınız...

  Hayvancılık Genel Müdürlüğü Mayıs 2017 Raporu için tıklayınız...

  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mayıs 2017 Raporu için tıklayınız...

  TCMB - 2017 Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri için tıklayınız...

  UKON - NİSAN AYI ÜYE BÜLTENİ için tıklayınız...

  Diğer raporlar için tıklayınız...